Co warto zabrać nad morze?

2020-04-02

Przygotowując się na wakacje nad Ba?tykiem, warto zawczasu zadba? nie tylko o miejsce na nocleg w sopocie i plan dojazdu, ale te? zastanowi? si?, co spakowa? nad morze. Oczywi?cie lista rzeczy nad morze b?dzie ograniczona liczb? wczasowiczów i ?rodkiem transportu, mimo to warto pokusi? si? o wskazówki.

 

 

 

Jakie kosmetyki zabra? nad morze?

Podstawa to kosmetyki – kremy z odpowiednim filtrem UV (w zale?no?ci od rodzaju skóry), ?agodz?ce ewentualne oparzenia s?oneczne mleczka oraz chusteczki nawil?aj?ce powinny si? przyda? zw?aszcza na pla?y. Do kosmetyczki dobrze jest zapakowa? repelenty przeciw komarom oraz ?rodki ?agodz?ce ewentualne ukoszenia.

 

 

 

Co wzi?? nad morze, jad?c z dzie?mi?

Maluchom i starszym pociechom do gustu przypadn? dmuchane przedmioty. Znany od lat materac to jedna z wielu propozycji. Inne to dmuchane pufy, p?ywaj?ce zwierz?ta czy nawet ponadczasowe r?kawki dla dzieci. Wa?ne tylko, by tworz?c list? obejmuj?c?, co zabra? nad morze, pami?ta? o pompce czy kompresorze.

 

 

 

Jakie jedzenie i napoje zabra? na weekend lub wakacje nad morze?

Lodówka turystyczna z wymiennymi wk?adami lub torba termiczna pozwol? cieszy? si? ch?odnymi napojami przez kilka sp?dzonych na pla?y godzin. Poza napojami mo?na te? przechowa? jedzenie i przek?ski. Czasem te? na pla?y nachodzi ochota na solidny posi?ek. Tanim i wygodnym rozwi?zaniem b?dzie termos obiadowy, w którym mo?na przechowa? zup? czy drugie danie. Termos mo?na te? wykorzysta? do przechowywania mro?onych produktów, nie tylko lodów.

 

 

 

Parawan, parasol, namiot pla?owy

Lato nad Ba?tykiem bywa naprawd? upalne. St?d wskazany jest parasol przeciws?oneczny. Przydatne b?d? te?: parawan, szybkoschn?ce r?czniki, namiot pla?owy, le?ak lub krzes?o pla?owe oraz koc wykonany z materia?u pozwalaj?cego szybko otrzepa? drobiny piasku.